Pasient ressurser

På denne siden finner du nyttig pasientinformasjon.

Informasjon etter kirurgisk inngrep. Word dokument.DSC_0067

HELFO refusjon. De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Sjeldne medisinske tilstander som har direkte innvirkning på tannhelsen gir grunnlag for refusjon. Link til Helsedirektoratets liste over Skjeldne Medisinske Tilstand. Mer info

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) Kjeveleddproblemer gir smerter i tyggemuskulatur og kjeveledd og nedsatt funksjon, og ofte andre problemer. ​​TMD kan gi betydelig reduksjon i livskvalitet, lange sykemeldingsperioder og uførhet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide forslag til et bedre helsetilbud til personer med TMD. Mer Info

Munnhelse og tobakk
Røyking og snusing kan være skadelig for tenner og tannkjøtt. Helsedirektoratet ønsker at tannhelsetjenesten skal engasjere seg mer for snus- og røykeslutt. Mer info.

Tilrettelagte tannhelsetjenester er særlig aktuelt for mennesker som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Mer info

Norsk pasientskadeerstatning NPE. Mer info

NobelBiocare_logo_tcm260-22286