Prisliste

DSC_0086

Følgende priser er de som også er gjeldene på forbrukerrådets prisportal. Prisene er inkludert vanlig refusjon fra HELFO der det er aktuelt og tannteknikkerutgifter.

Oppgitte priser er på vanlig behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte problemstillinger.

Tjenester hos Allmenpraktiserende Pris
Undersøkelse inkludert 2 rtg bilder og enkel rens 985,-
Liten fylling 900,-
Middels stor fylling 1450,-
Stor Fylling 1700,-
Rotfylling av vital tann med 1 rotkanal 3500,-
Rotfylling av vital tann med 2 rotkanaler 4200,-
Rotfylling av vital tann med 3 eller 4 rotkanaler 4900,-
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 1290,-
Metall-keramikk krone på en jeksel 6200,-
Metall-keramikk krone på et implantat 13500,-
Behandling av marginal periodontitt 680,-
Tjenester hos Spesialist Pris
Omfattende undersøkelse og behandlingsplanlegging 730,-
Behandling av Marginal periodontitt 1330,-
Tillegg ved kirurgisk inngrep 1495,-
Tjenester hos Tannpleier Pris
Undersøkelse og behandlingsplanlegging 625,-
Behandling av Marginal periodontitt en seanse 900,-
Airflow 200,-
Undersøkelse
Undersøkelse er kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhulen for øvrig. Undersøkelsen skal vise om det foreligger behov for behandling, med behandlingsforslag og kostnadsoverslag. Kan utføres av tannlege eller tannpleier. Prisene inkluderer to røntgenbilder, hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling.
Fyllinger
Fyllinger legges for å erstatte tapt eller ødelagt tannsubstans. Prisene på fyllinger vil variere avhengig av størrelsen, og hvor komplisert arbeidet er. Hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling er inkludert i  prisene. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene.
Rotfyllinger
Når pulpa (nerven) i en tann er skadet eller død, er det nødvendig å utføre en rotfylling for å bevare tannen. Behandlingen kan kreve flere besøk. Prisen på rotfylling vil variere avhengig av rotas form, og om pulpa er vital (levende) eller nekrotisk  (død). Hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling er inkludert i  prisene. Bedøvelse og midlertidig fylling er inkludert i prisene.

Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone.  Toppfylling eller krone er ikke inkludert i prisene.
Trekking av tenner
En ukomplisert ekstraksjon er en enkel tannuttrekning som ikke krever et kirurgisk inngrep. Prisene inkluderer hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling. Bedøvelse er inkludert i prisene. 
En dyptliggende tann eller rot vil kreve et kirurgisk inngrep for å bli fjernet. Dersom dette er nødvendig, dekkes deler av utgiftene til behandlingen av folketrygden. De oppgitte prisene angir pasientens egenbetaling ved fjerning av en slik tann eller rot. Prisene inkluderer hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling. Prisene inkluderer bedøvelse.
Kroner og implantater
Det tanntekniske arbeidet skal være i henhold til de krav som stilles i lov om forskrift om medisinsk utstyr, og Helsetilsynets retningslinjer. Be behandler om bekreftelse på dette, og opplysninger om hvor kronen blir produsert, og hvilke legeringer som skal benyttes.

Alle prisene vi viser er på kroner av metall-legering med påbrent porselen. Hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling er inkludert i  prisene. Bedøvelse er inkludert i prisene.
Tannkjøttsykdommer
Behandling av marginal periodontitt krever grundig rensing av tennene og tannrøttene for å begrense og forebygge videre utvikling av sykdommen. Ved årsaksrettet behandling dekkes deler av   utgiftene til behandlingen av folketrygden. Prisene viser pasientens egenbetaling ved behandling på inntil 30 minutter. Denne type behandling går som regel over flere seanser. Prisene inkluderer hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene. 

I enkelte tilfeller krever behandling av marginal periodontitt et kirurgisk inngrep. Prisen er en tilleggspris for det kirurgiske inngrepet og kommer i tillegg til prispakke 14. Deler av utgiftene til slike inngrep dekkes av folketrygden. Prisene viser pasientens egenbetaling. Hygienetillegg og alle obligatoriske prosedyrer frem til avsluttet behandling er inkludert i prisene. Bedøvelse er inkludert i prisene.